5 Champion Products
โครงการตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร 4 ภาค
โครงการศูนย์แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร วัดชูจิตฯ
รายชื่อสมุนไพร 247 รายการ
อัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์และพัฒนาสารสกัด
LINKS
ตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร
 

  มุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทย ความใฝ่ฝันของเรา

ภาพการลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กับ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอนุรักษ์ คุ้มครองถิ่นกำเนิดพืชสมุนไพรจากป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกเพื่อการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 11

กรุณาคลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

กองยาแผนไทยและสมุนไพร
เลขที่ 117 อาคาร Biotec Pilot Plant หน่วยปฏิบัติการที่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 02-5647889 โทรสาร : 02-5647889 ต่อ 26
Copyright © 2014. All Rights Reserved.
Designed by Raccoon the Ninja.